Institutionsvagt – fast vagt på bo- og opholdssteder og i psykiatrien

Institutionsvagt

Vagt i psykiatrien og på specialpædagogiske opholdssteder er en af vores kerneydelser. Vi har lang erfaring som insitutionsvagter og dermed indgående kendskab til dagligdagen på institutioner, hvor vi hver dag skærmer borgere og aflaster personalet. Mennesket er i centrum og vi trækker på vores pædagogiske kompetencer og erfaring i ofte langvarige samarbejder.

Tæt samarbejde med personale

Vi aflaster personalet ved meget ressourcekrævende borgere og sikrer at disse ikke udsættes for unødig risiko i forbindelse med ophold eller indlæggelse. Når vi skærmer borgere fra fx at gøre skade på sig selv, på andre beboere eller på de ansatte på bo- og opholdssteder, så er samarbejdet med pædagoger og andre ansatte helt afgørende. Vi skaber tryghed ved at gå i øjenhøjde med både borger og personale. Nærhed er en central værdi, der skaber tillid og tryghed.

Erfaring og spidskompetence

Vi har lang erfaring med opgaver som vagt på bosteder, opholdssteder, specialpædagogiske opholdssteder, institutioner og andre dele af psykiatrien. Det er en af DK-Secures spidskompetencer og noget af det vi markerer os mest på. Vi har allerede gode samarbejder og relationer med flere bosteder i Jylland. Af diskretionshensyn oplyser vi ikke konkrete referencer her på hjemmesiden, men det er muligt at indhente udtalelser og etablere kontakt, hvis mulige, nye kunder ønsker konkrete referencer.

Tryghed i valg af samarbejdspartner

Som vagter er vores vigtigste opgave, at skabe den tryghed, der gør det muligt for medarbejderne at udføre deres opgaver i et roligt og miljø. Det gælder også for ledelsen, når der skal vælges en samarbejdspartner. Valget af os som vagtfirma hviler oftest på vores kompetencer, erfaring og troværdighed. Det er en tillidssag. Og så er det et spørgsmål om vores gode procedurer, der gør hverdagen nemmere for ledelsen. Det betyder fx, at vi som fast procedure afleverer en vagrapport efter hver endt vagt, hvor vi dokumentere, hvordan vagten er forløbet, så bostedets ledelse er informeret og kan ajourføre sin dokumentation fuldt ud. Det er en tryghed for vores kunder at vide, at der er styr på procedurerne, når man samarbejder tæt med DK-Secure.

  • Vagt i psykiatrien
  • Institutionsvagt
  • Vagt på bosteder og opholdssteder
  • Aflastning af personale
  • Mennesket i centrum - samarbejde i øjenhøjde
  • Stor erfaring og spidskompetence
  • Pædagogiske kompetencer
  • Tætte relationer og samarbejder

Kontakt DK-Secure

Har du spørgsmål? Vil du gerne kontaktes? Vil du have et tilbud? Skriv til os her.

Skriv til os

Morten Andersen

Morten Andersen

Stifter og medejer

Kontakt Morten
Telefon: 24 45 90 20
E-mail: ma@dk-secure.dk