Fast vagt, Byggepladsvagt og Områdevagt

Fast vagt, Byggepladsvagt og Områdevagt

Skab tryghed og forebyg tyveri, svind og hærværk på erhvervsområder og på byggepladser. Vores vagter er med til at begrænse værditab og produktionsstop. Vi agerer byggepladsvagt eller områdevagt både før, under og efter arbejdstid, så området aldrig er ubevogtet.
Vi sikrer, at det kun er folk med tilladelse, der får adgang til området og kontrollerer at fx materialer og maskiner ikke forlader byggepladsen uden tilladelse.

Den faste vagt er fleksibel og skaber tryghed

En fast vagt varetager opgaver helt skræddersyede efter kundens behov i et fast tidsrum. Vagten er fleksibel og tilpasningsparat og typisk bliver vagten en del af hverdagen hos jer. Vagten kan ved siden af sine traditionelle vagtopgaver også varetage interne opgaver hos jer fx i form af receptionsopgaver m.v. Det giver ofte vores kunder mulighed for at kombinere ressourcebesparelse med den tryghed en synlig vagt giver. Forudgående for et samarbejde tager vi altid en afklarende dialog med kunden så balancen mellem vagtopgaver og interne opgaver matcher kundens behov.

DK-Secures fastvagter er til stede i et helt, fast tidsrum hos kunden og holder opsyn med afgrænset område. Vores vagter overblikket over stedet og kombinerer serviceminded imødekommenhed med autoritet, da vi altid er meget bevidste om, at vi med vores fremtræden er en del af vores kunders ansigt udadtil.

Vagtens tilstedeværelse er med til at skabe tryghed, så jeres ansatte kan færdes under trygge og rolige forhold i arbejdstiden. Uden for arbejdstiden kan I holde fri uden bekymringer for hærværk og indbrud. Opstår uønskede situationer griber vores fastvagter hurtigt ind og begrænser effektivt skaderne.

Vi deltager desuden ofte aktivt i at udvikle sikkerheden og procedurerne hos de virksomheder vi samarbejder med.
Med en fast vagt på erhvervsområder og byggepladser frigøres der arbejdskraft til andre opgaver og som kunde modtager du altid en elektronisk rapport efter hver vagt, så du kan se, om der har været problemer og hvad vi har gjort for at løse eventuelle sådanne. En fast vagt giver desuden også ofte mulighed for et nedslag i forsikringspræmien

Områdevagt

Som områdevagt dækker vi typisk erhvervsområder og sikrer dem mod hærværk og indbrud, men vi kan også sikre private boligområde. Vi sikrer både områder på fast basis og i afgrænsede perioder – fx i form af patruljering, aflåsning og aktivering af alarmer. En runderende vagt kan samtidig minimere risikoen for driftsstop på virksomheder ved opsyn og kontrol med fx maskiner.

Områdevagten vil konstant bevæge sig rundt i det aftalte område (privatboliger, virksomheder og forretninger, m.fl.) og sikre sig, at der ikke opholder sig uvedkommende personer på området. Vagten opsøger aktivt tegn på uregelmæssigheder eller optræk til indbrud eller hærværk og får med sin tilstedeværelse mindsket risikoen for uønskede oplevelser for virksomhedsejere eller boligejere.

Byggepladsvagter forebygger værditab

Byggepladsvagtens opgaver kan sammensættes efter jeres ønsker og behov. Typisk sørger vi for, at ingen uvedkommende opnår adgang og at materiel og inventar forbliver på byggepladsen. Før, under og efter arbejdstid. Internt og eksternt svind kan mærkes på bundlinjen i et byggeprojekt, så en byggepladsvagt bliver hurtigt en investering, der betaler sig selv hjem.

Desuden kan byggepladsvagten udføre en række serviceopgaver, som fx at åbne og lukke byggepladsen for håndværkere eller at stå for modtagelse og udlevering af varer.

  • Forebyg tyveri, svind og hærværk på erhvervsområder
  • Begræns værditab og produktionsstop
  • Bevogtning før, under og efter arbejdstid
  • Adgangskontrol og udgangskontrol
  • Ressourcebesparelse og god investering
  • Områdevagt for boligområder
  • Hurtigt reaktion på uregelmæssigheder

Kontakt DK-Secure

Har du spørgsmål? Vil du gerne kontaktes? Vil du have et tilbud? Skriv til os her.

Skriv til os

Morten Andersen

Morten Andersen

Stifter og medejer

Kontakt Morten
Telefon: 24 45 90 20
E-mail: ma@dk-secure.dk