Adgangskontrol og udgangskontrol

Adgangskontrol og udgangskontrol

Med en vagt der foretager adgangskontrol og/eller udgangskontrol opnår man mange fordele. Med adgangskontrol sikres det, at kun de rette mennesker får adgang til din virksomhed, dit arrangement eller et område, som offentligheden ikke skal færdes på. Med udgangskontrol kan du reducere internt svind i din virksomhed og skabe faste procedurer for kontrol med personalekøb.

Adgangskontrol til arrangementer og events

Til de fleste typer af arrangementer og events er der et behov for at sikre, at det kun er betalende gæster, deltagere på gæstelister eller på anden måde godkendte personer, der får adgang.

Med en vagt fra DK-Secure til at varetage adgangskontrollen skabes der autoritet og tryghed fra første færd. Både indenfor og udenfor området for afviklingen af arrangementet. Samtidig er du også sikret ifht. tilstedeværelse af kompetencer indenfor førstehjælp.

Vagterne kan foretage visitation og kontrol af tasker m.m. efter ønske/behov. Vi dækker også andre områder af sikkerheden ved af arrangementer helt fra planlægning over eksekvering og til evaluering og samarbejde med forskellige instanser. Du kan læse mere på vores side om event security.

Adgangskontrol til erhvervsområder

Har du behov for at sikre adgangen til et erhvervsområde, fx en fabrik eller en byggeplads skal du måske se nærmere på vores specifikke ydelser på siden for Fast Vagt, Byggepladsvagt eller Områdevagt. Har du brug for en vagt, der tager imod gæster og varer har vi beskrevet disse ydelser mere detaljeret på siden for Portvagt og Receptionsvagt.

Udgangskontrol

Er du ansvarlig for en butik eller virksomhed, og oplever du problemer med svind? Undgå at dette får indflydelse på bundlinjen ved at få en af DK-Secures vagter til at udføre fast udgangskontrol. Vi hjælper med til at skabe en positiv oplevelse for dine ansatte og sender signalet, at svind tages alvorligt. Det skaber en god kultur og hjælper med til, at dine ansatte følger de fastsatte interne procedurer, instrukser og rutinerne for personalekøb.

Inden kontrollen foretages fastsætter vi i samarbejde med jer en plan for opgaven, hvor vi beskriver hvor, hvornår, hvor ofte vi foretager udgangskontrol. Det afklares om kontrollen skal være for en afgrænset periode, fast eller som stikprøver.

Vi fastholder en løbende dialog og evaluering af planen for udgangskontrol i din virksomhed, så vi løbende kan tilpasse os dine behov.

Efter selve kontrollen udarbejder vagten altid en elektronisk rapport, hvori alle observationer noteres.

  • Adgangskontrol til events og arrangementer
  • Billetkontrol
  • Visitation og kontrol af tasker m.m.
  • Adgangskontrol til virksomhedsområder
  • Afdæk og reducer internt svind
  • Klare interne procedurer
  • Klare interne procedurer

Kontakt DK-Secure

Har du spørgsmål? Vil du gerne kontaktes? Vil du have et tilbud? Skriv til os her.

Skriv til os

Morten Andersen

Morten Andersen

Stifter og medejer

Kontakt Morten
Telefon: 24 45 90 20
E-mail: ma@dk-secure.dk